VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR GJØVIK VINKLUBB STIFTET 10 SEPTEMBER 1992

Klubbens oppgaver og målsettning:

– Lære medlemmene om vin gjennom teori og praktisk prøving ved ulike arrangementer, hovedsaklig temakvelder.

– Trekke såvel lokale som eksterne vinkjennere til klubben som foredragsholdere.

-Påvirke det lokale vinmnopol til samarbeid, f.eks. ved sortimentsutvalg.

– Motivere frem forståelse for vinkvalitet fremfor alkoholkvantitet.

-Sosialt samvær omkring emnet vin.

Klubbens organer:

Det avholdes fire medlemsmøter hvert år, to før sommerferien, og to etter. Det andre møtet i løpet av året

er samtidig årsmøte. Innkalling til dette møtet skal skje senest tre uker før årsmøtet avholdes, og alle klubbens medlemmer

kan reise saker. Disse skal være i styrets hende senest en uke før årsmøte avholdes.

Årsmøtet skal:

– Velge møteleder og sekretær.

– Fastsette saksliste.

– Behandle årsberetningen.

– Behandle klubbens årsregnskap og revisjonsberetning.

– Behandle og gjøre vedtak i alle innkomne saker.

– Velge styre. Leder og ett styremedlem er på valg det ene året, mens kasserer, sekretær og det andre styremedlem er på

valg neste år.

– Velge revisor.

– Velge valgkomite.

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet.

Styret:

Klubbens styre består av leder, sekretær, kasserer og ytterligere to styremedlemmer. Styremøter skal

avholdes minst fire ganger per år, før hver medlemsmøte. Her skal all driftsspørsmål tas opp.

Styret forestår den daglige ledelse av klubben og er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer er tilstede.

Diverse:

For å være medlem betales en årsavgift som for 2011 er kr. 200.-

Medlemsmøtene er åpne for alle, dette forutsatt at det er plass og til en høyere pris enn for medlemmer.

Man må være minimum 20 år for å kunne være medlem.

Legg igjen en Tilbakemelding

Du må være logget inn for å legge til en kommentar.